Parzenie kawy

Sposoby mielenia, przygotowywania podawania kawy zależą od przyjętych w danym kraju zwyczajów.